primarinti

primarinti
primarìnti tr. 1. Plv, Lkm, Alv prialkinti, pridvasinti: Nieks prie stalo nesodina, tankiai badas primarina LTR(Žl). Bijau eiti pas jo dėl to, kad jis mane labai primarino BM273. | refl.: Vargšeli tu mano, badu ten prisimarinai . 2. laikinai apstabdyti, apgydyti: Daktarai moka primarinti rožę, bet ne pagydyti Šts. 3. prk. suvaldyti, prislopinti: Kad primarindami savo godus, pamestumėm sutvėrimus brš. 4. varginimu, nusigalėjimu tramdyti (kūną): Pasnykais primarindamas kūną savo brš. \ marinti; apmarinti; išmarinti; numarinti; pamarinti; primarinti; sumarinti; užmarinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • primarinti — primari̇̀nti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmarinti — apmarìnti tr. 1. refl. apsimesti negyvu: Apsimarinęs gulia, kad neimtų į nelaisvę Šts. 2. padaryti negyvą: Vištą apleidau an penkiolikos kiaušinių, tai tik aštuoni išejo, o septynis apmarino Nč. 3. prk. prislopinti, prigniaužti: Čia jis ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmarinti — išmarìnti tr. 1. Š vieną po kito numarinti, aptarnauti mirštant: Aš išmarinaũ visus J. 2. netekti, prarasti (mirus): Kad tu, tėvai, išmarinęs visą penketą vaikų, nė šito nemyli Vaižg. Išmarinau tėvus, kur dingsiu? Šts. 3. SD415 padaryti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • marinti — marìnti ( yti), ìna, ìno tr. 1. R, K, Skr, Slč būti, budėti prie mirštančio, teikti jam paskutinius patarnavimus: Girdi, pas Bukantą į lentą muša, lėkiam senosios Bukantienės marìnti: sako, jau vakar dideliai bloga buvusi Vkš. Muno dėdę bobos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numarinti — numarìnti tr. 1. K, Skr, Stk prie mirštančio būnant sulaukti jo mirties: Numarinome žmogelį, numarinę palaidojom Gr. Sūnus motiną ant savo rankų numarìno Žvr. 2. netekti, prarasti (mirus): Numarinau patį, pačią, tėtelį, močiutę B. Juk kiek aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamarinti — pamarìnti žr. numarinti: 1. K. 2. I, J, Lkš Ar nesakeis pačią pamarinęs, ar nerodei vaikų? Žem. Iki karo ji jau buvo turėjusi keletą vaikų ir visus pamarinusi I.Simon. Pakol rugius sumalino, patį pamarino JV1096. | refl. tr.: Pasimarinau savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridvasinti — 2 pridvasìnti tr. badu primarinti: Vaikus tuos pridvasydavo Lnkv. dvasinti; apsidvasinti; išdvasinti; nudvasinti; padvasinti; pridvasinti; uždvasinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigaišinti — prigaišìnti tr. 1. privarginti, prikamuoti; prispausti: Napoleonas, norėdamas inglėnus (anglus) prigaišinti, buvo užgynęs nuo jų sukrų (cukrų) pirkti Gmž. 2. primarinti, badu pridvasinti: Prigaišìntas kačiukas Pn. gaišinti; apgaišinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primarenti — žr. primarinti 1: Tep primarẽno badais, ka paeit negaliu Aps. marenti; numarenti; primarenti; užmarenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumarinti — sumarìnti tr. 1. pabloginti, pakenkti (sergančiam): Neduokit kiaulei bulvių, dar labiau ją sumarìnsit Kair. Daktarai su savo vaistais kitą sykį ligonį sumarìna, o ne pagydo Kair. 2. nukankinti: Po sunkumu griekų mūsų sumarintas nupuolei brš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”